PSE DUHET TË ZGJEDH SHËRBIMET E ASISTUARA PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË SHTËPI?
  • Kujdestarë të dashur, të dhembshur, dhe me eksperiencë.
  • Profesionistë që flasin gjuhën tuaj dhe i kuptojnë nevojat tuaja kulturore
  • Plane të individualizuara kujdesi shëndetësor që i përshtaten nevojave tuaja specifike
  • Ndjekje e vazhdueshme për të garantuar shërbim me cilësi
  • Konsultime profesionale FALAS për klientët tanë në çdo hap
Shiko shërbimet tona
Kujdes në shtëpi të cilit mund t’i besoni

Besimi është i domosdoshëm kur zgjidhni një kujdestar i cili do të kujdeset për ju ose për të dashurit tuaj. Ne përdorim një proces të rreptë monitorimi për të gjithë kujdestarët dhe punësojmë vetëm ata që plotësojnë standardet tona më të larta për shërbimin cilësor. Përveç kësaj, ne i stërvitim më tej kujdestarët tanë që të vazhdojnë të rritin dhe përmirësojnë aftësitë dhe zotësitë e tyre. Gjithmonë sigurohemi që:

  • Të bëjmë verifikimin e ndihmësit për kujdes personal/ certifikatës së ndihmësit për kujdes shëndetësor në shtëpi
  • Të verifikojmë regjistrimet kriminale dhe që ato të jenë të pastra para se të punësojmë dikë
  • Të verifikohen referencat dhe historia e mëparshme e punësimit
  • Aftësitë dhe njohuritë e kujdestarëve të vihen në provë para se t’i caktohen një klienti
  • Të jepet rregullisht trajnim shtesë në vend
NE PRANOJMË SHUMICËN OSE POTHUAJSE TË GJITHA LLOJET E SIGURIMEVE

Na kontaktoni për një konsultim FALAS